A jak antocyjany

Antocyjany to tajemniczo brzmiąca nazwa grupy związków chemicznych występujących powszechnie w owocach, warzywach i przetworach. W budowie każdego antocyjanu wyróżniamy dwie podstawowe części: aglikonową (barwną) oraz glikonową (bezbarwną). Do chwili obecnej opisano 500 związków zaliczanych do tej grupy. Czym są antocyjany? Są to naturalne barwniki nadające charakterystyczny kolor owocom, płatkom kwiatów, liściom i łodygom. Mogą…
Czytaj dalej